Dětská skupina Dráček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017099

Co je to dětská skupina?

Dětská skupina je specifická forma péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let. Jedná se
o službu, která je poskytována mimo domácnost dítěte, za úplatu. Nezajišťuje vzdělávací službu, jako klasická mateřská škola. Jejím hlavním zaměřením je výchovná péče, zaměřená na rozvoj schopností dovedností, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.

Dětské skupiny napomáhají rodičům k dřívějšímu návratu na trh práce.

Naše dětská skupina se nachází v Janovicích nad Úhlavou (okr. Klatovy)
v bývalém vojenském areálu.
Dětská skupina je určena pro 12 dětí ve věku od 1 roka do 4 let
(ve výjimečných případech lze postupovat individuálně).

V blízkosti dětské skupiny se nachází veřejné hřiště. Vzhledem ke klidnému okolí trávíme podstatnou část dne venku.

… používáme prvky montessori pedagogiky….

… nabízíme různorodé aktivity pro děti – výtvarné a hudební činnosti, tanečky…

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí – pátek 6:45 – 16:00 (nebo dle individuální domluvy)

tel: +420 722 056 945

omlouvání dětí a odhlašování stravy na výše uvedeném telefonním čísle – max. do 6:30 h

Advertisement