Dokumenty

Dokumenty ke stažení – přihlášení k docházce do dětské skupiny

Před nástupem do dětské skupiny je potřeba vyplnit níže uvedené dokumenty.

  • Smlouva o zajištění péče o dítě v dětské skupině – zde jsou uvedeny podmínky docházky do dětské skupiny, plateb a pod.
  • Evidenční list – je nutné vyplnit všechny informace o rodičích a dítěti, vyznačit předpokládanou docházku, uvést osoby, které mohou dítě v dětské skupině vyzvedávat a další podstatné informace.
  • Potvrzení o očkování – tento dokument potvrzuje ošetřující praktický lékař dítěte. Do dětské skupiny může být přijato pouze dítě, které je řádně očkované, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Potvrzení o postavení na trhu práce – dodává jeden z rodičů (potvrzení o zaměstnání). V případě OSVČ se dokládá potvrzení o platbě důchodového pojištění
    z příslušné OSSZ.
  • Monitorovací list podpořené osoby – podpořenou osobou je ten rodič, který dodává potvrzení o postavení na trhu práce.

Advertisement